Algemene Voorwaarden Studio YourBalance

Voor groepslessen, massages, workshops en cursussen van Studio YourBalance

1 De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant zich online heeft aangemeld door het aanmaken van een account en Studio YourBalance de aanmelding heeft bevestigd. De klant dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn voor inschrijving.

2a Groepslessen – abonnementen, rittenkaarten en losse lessen en betaling
Klanten kunnen groepslessen volgen op basis van een abonnement en rittenkaarten. Ook zijn er losse lessen beschikbaar. Soms zijn er acties met een beperkte geldigheidsduur. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Studio YourBalance is gerechtigd het aanbod te wijzigen.

Alle abonnementen, rittenkaarten en losse lessen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij vooraf anders is afgesproken en schriftelijk bevestigd. Als je aan iemand een abonnement, rittenkaart of losse les cadeau wilt doen, laat het product dan op naam van diegene zetten of koop een cadeaubon. Neem daarvoor contact op met ons. Stuur een e-mail naar info@yourbalance.nl of een bericht via SMS of WhatsApp naar de Yogaphone 06 40658429.

1) Abonnementen
Een abonnement wordt online afgesloten. Het abonnement wordt per 4 weken vooruitbetaald per automatische incasso. De tarieven gelden voor een periode van 4 weken en zijn voor de duur van het abonnement van toepassing. Er is per abonnement keuze uit 1 keer, 2 keer of een onbeperkt aantal lessen per week op basis van beschikbaarheid. Bij het aangaan van een abonnement wordt eenmalig inschrijfgeld berekend. Dit wordt bij de eerste incasso verrekend.

– 4-wekenabonnement
Voor het 4-wekenabonnement geldt een opzegtermijn van één abonnementsperiode (er wordt na de opzegging dus nog eenmaal een abonnementsperiode geïncasseerd). Het abonnement wordt iedere 4 weken automatisch verlengd, mits er is opgezegd.

Voor de Zwangerschapslessen geldt dat het 4-wekenabonnement automatisch stopt in de maand na de bevalling. De cliënte krijgt voor de maand waarin zij is bevallen het tarief naar rato van het aantal gemiste lessen teruggestort.

– (Half)jaarabonnement
Een halfjaarabonnement (deze loopt 7×4= 28 weken) of jaarabonnement (deze loopt 13×4= 52 weken) heeft een opzegtermijn van de looptijd. Ook deze abonnementen worden automatisch verlengd. Je krijgt vooraf een e-mail ter herinnering. Je kunt dan het abonnement verlengen, wijzigen, dan wel opzeggen.

Opzegging van een abonnement vindt plaats door een e-mail te sturen naar info@yourbalance.nl.

Bij voortijdige beëindiging van het (half)jaarabonnement is het mogelijk het abonnement met terugwerkende kracht vanaf het begin van het lopende (half)jaarabonnement om te zetten in een 4-wekenabonnement. Het verschil in abonnementstarief wordt vervolgens bijbetaald en er is sprake van een maand opzegtermijn. In alle andere gevallen blijf je de nog niet-betaalde termijnen van het lopende abonnement verschuldigd.

Incassokosten – niet tijdige betaling
1) Indien het verschuldigde termijnbedrag niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving, doordat de klant onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven of in het geval de betaling wordt gestorneerd, kan de klant niet meer online reserveren. Studio YourBalance behoudt zich het recht voor door de klant ingeplande groepslessen, workshops en cursussen te annuleren. En tevens heeft Studio YourBalance het recht om invorderingskosten en incassokosten op de klant te verhalen.

2) Rittenkaarten
Deze rittenkaarten geven recht op 5 of 10 groepslessen en hebben een beperkte geldigheid. De 5-rittenkaarten voor Groepslessen zijn na aanschaf 3 maanden geldig en de 10-rittenkaarten 6 maanden. Voor Groepslessen Zwangerschap zijn de rittenkaarten resp. 7 weken en 3 maanden geldig. Rittenkaarten dienen vooraf in één keer betaald te worden.

Studio YourBalance biedt de mogelijkheid om online, via iDEAL of met creditcard, een 5- of 10-rittenkaart voor Groepslessen aan te schaffen. Ook is het mogelijk de betaling over te maken naar rekeningnummer NL54 INGB 0007 3895 75 t.n.v. Studio YourBalance, onder vermelding van je naam + betreffende rittenkaart.

3) Losse lessen
Dit is een eenmalige te betalen en te volgen groepsles bij Studio YourBalance, anders dan op basis van een abonnement of rittenkaart. Losse lessen kunnen voorafgaand aan de groepsles online gekocht worden via iDEAL of met creditcard.

Online reserveren en annuleren van groepslessen
Je kunt alleen deelnemen aan groepslessen als je je van tevoren online hebt aangemeld. Voor het reserveren en annuleren van de groepslessen gelden de volgende regels.
– Je kunt alleen online reserveren en annuleren, dus niet telefonisch, per SMS, WhatsApp of e-mail.
– Alle groepslessen kunnen tot 10 minuten voor aanvang online worden gereserveerd.
– Als er sprake is van een vroege annulering – op tijd – dan wordt de lescredit niet afgeboekt van je tegoed.
– Groepslessen kun je tot 6 uur voor aanvang kosteloos annuleren. Ben je later, dan geldt een ‘late annulering’ en wordt de lescredit afgeboekt van je tegoed.
– In het geval je een onbeperkt abonnement hebt en je hebt 4 ‘no shows’ en/of late annuleringen in één abonnementsperiode van 4 weken, wordt je lidmaatschap 7 dagen geblokkeerd.
– Heb je je ingeschreven voor de groepsles maar ben je toch niet aanwezig, dan wordt deze ‘no show’ als gevolgde groepsles geregistreerd en als zodanig afgeboekt.

Niet-gebruikte lescredits
Door blessures, drukte, vakantie e.d. kan het zijn dat je niet alle lescredits op tijd hebt ingezet. Lescredits die je onverhoopt niet hebt gebruikt kunnen op diverse wijzen alsnog ingezet worden:
– Extra groepslessen inplannen.
Tijdens de abonnementsperiode kun je extra groepslessen inplannen.
– Workshop met lescredits betalen.
Bij een aantal workshops is het mogelijk het inschrijfgeld te voldoen met het inzetten van lescredits. Als het voor een workshop geldt, staat het op de website vermeld.
– Lescredits inruilen voor massages.
Regel dit vooraf, zodat je zeker weet dat je voldoende lescredits hebt.  Stuur een e-mail naar info@yourbalance.nl of een bericht via SMS of WhatsApp naar de Yogaphone 06 40658429, of zet het in de notitie bij de massageafspraak zelf.
– Lescredits aan iemand schenken.
Stuur een e-mail naar info@yourbalance.nl of een bericht via SMS of WhatsApp naar de Yogaphone 06 40658429 met de gegevens van degene aan wie je de lescredits geeft, met voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Diegene krijgt een eigen account met de lescredits erop.

2b Massages – Rittenkaarten en losse massages, inplannen en betaling
Wij leveren absoluut geen sensuele of erotische massages. Studio YourBalance behoudt zich zondermeer het recht voor mensen de toegang te ontzeggen indien gedrag of voorkomen hier aanleiding toe geeft.

Er zijn 5-rittenkaarten voor Massages van 30, 45, 60 en 90 minuten verkrijgbaar. De geldigheid van deze rittenkaarten is 1 jaar. Alle rittenkaarten en inschrijvingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij vooraf anders is afgesproken en schriftelijk bevestigd. Wil je iemand een rittenkaart of massage cadeau doen, zet het product dan op naam van diegene of koop een cadeaubon. Neem daarvoor contact op met ons. Stuur een e-mail naar info@yourbalance.nl of een bericht via SMS of WhatsApp naar de Yogaphone 06 40658429.

Rittenkaarten voor Massages kunnen online, via iDEAL of creditcard, gekocht worden. Ook is het mogelijk de betaling over te maken naar rekeningnummer NL54 INGB 0007 3895 75 t.n.v. Studio YourBalance, onder vermelding van je naam + betreffende rittenkaart. Losse massages kunnen aansluitend aan de massage met PIN betaald worden.

Online reserveren en annuleren van massages
Alle massages zijn op afspraak. Voor het reserveren en annuleren van de massages gelden de volgende regels.
– Je kunt online reserveren en annuleren, dus vragen wij je dit niet telefonisch, per SMS, WhatsApp of e-mail te doen.
– Een paar massages vragen meer organisatie en kunnen daarom niet door de klanten zelf ingepland worden. Neem voor het maken van een afspraak voor een duomassage, hotstone massage, kraammassage, de Privé massageworkshop voor 2 en de massages op locatie contact op met ons. Stuur een e-mail naar info@yourbalance.nl of een bericht via SMS of WhatsApp naar de Yogaphone 06 40658429.
– Massages kunnen tot 24 uur voor aanvang online worden gereserveerd.
– Als er sprake is van een vroege annulering – op tijd – dan wordt de massagecredit niet afgeboekt van je tegoed.
– Tot 24 uur voor aanvang van de massage kun je kosteloos annuleren. Ben je later, dan geldt een ‘late annulering’ en wordt de massage in rekening gebracht.
– Heb je je ingeschreven voor een massage maar ben je toch niet aanwezig, dan wordt deze ‘no show’ in rekening gebracht. Om dit te voorkomen wordt er een herinnering verstuurd.

2c Workshops en cursussen – inschrijving en betaling
Inschrijving voor een workshop of cursus kan zonder direct te betalen. De betaling moet echter 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus zijn voldaan. Na betaling is je deelname gegarandeerd. Bij te late betaling heeft Studio YourBalance het recht je inschrijving te annuleren en kunnen deelnemers die op de wachtlijst staan voorgaan.

Workshops en cursussen kunnen online, via iDEAL of creditcard, worden betaald. Ook is het mogelijk de betaling over te maken naar rekeningnummer NL54 INGB 0007 3895 75 t.n.v. Studio YourBalance, onder vermelding van je naam + naam workshop/cursus + datum workshop/cursus.

Alle inschrijvingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij vooraf anders is afgesproken en schriftelijk bevestigd. Wil je iemand een rittenkaart of massage cadeau doen, zet het product dan op naam van diegene of koop een cadeaubon. Neem daarvoor contact op met ons. Stuur een e-mail naar info@yourbalance.nl of een bericht via SMS of WhatsApp naar de Yogaphone 06 40658429.

Online reserveren en annuleren van workshops en cursussen
Je kunt alleen deelnemen aan workshops en cursussen als je je van tevoren online hebt aangemeld. Voor het reserveren en annuleren van de workshops en cursussen gelden de volgende regels.
– Je kunt alleen online reserveren en annuleren, dus niet telefonisch, per SMS, WhatsApp of e-mail.
– Neem voor de Privé massageworkshop voor 2 en de privé cursus Babymassage wel even contact op met ons. Stuur een e-mail naar info@yourblaance.nl of een bericht via SMS of WhatsApp naar de Yogaphone 06 40658429.
– Workshops en cursussen kunnen tot 24 uur voor aanvang online worden gereserveerd.
– Als er sprake is van een vroege annulering – op tijd – dan blijft het inschrijfgeld op het account staan. Eventueel is restitutie mogelijk.
– Tot 5 dagen voor aanvang van de workshop of cursus kun je kosteloos annuleren. Ben je later, dan geldt een ‘late annulering’ en wordt de workshop of cursus in rekening gebracht.
– Heb je je ingeschreven voor een workshop of cursus maar ben je toch niet aanwezig, dan wordt deze ‘no show’ in rekening gebracht.
– Bij cursussen is er sprake van meerdere dagen. Er vindt geen restitutie plaats als een van de dagen niet gevolgd kan worden.

3 Huisregels
Alle bezoekers en klanten dienen zich aan de volgende huisregels te houden.
-Zet je fiets op een plek in de tuin en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van Studio YourBalance er geen last van hebben.
– Parkeer je auto in de parkeervakken aan de overkant van de straat. Niet op of naast de stoep. Dit geeft veel overlast bij de omwonenden van studio YourBalance.
– Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst of vertrek van Studio YourBalance.
– Eet niet gedurende 2 uur voor een groepsles, workshop of cursus.
– Kom fris (gedoucht) naar de studio en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren. Gebruik geen spray-deodorant in het gebouw.
– Draag schone en makkelijk zittende kleding.
– Laat geen waardevolle spullen achter in de ruimtes buiten de studio’s. De voordeur is altijd open.
– Trek je schoenen uit voordat je een van de studio’s betreedt.
– Kom op tijd.
– Studio YourBalance stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de groepsles, workshops en cursussen. Reinig de mat na gebruik en ruim de mat (en evt. andere gebruikte materialen) netjes op.
– Voor een optimale rust wordt iedere bezoeker gevraagd zachtjes te praten in de studio’s, maar ook in de andere ruimtes. Telefoons zijn uit en worden niet gebruikt.
Studio YourBalance behoudt zich het recht voor bezoekers en klanten die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd niet naleven de toegang tot Studio YourBalance te ontzeggen en/of het abonnement van de betreffende klant te beëindigen of de toegang tot een workshop of cursus te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel betaalde gelden.

4 Herroepingsrecht
1) Bij elke overeenkomst waarbij een aankoop wordt gedaan, beschikt de klant over een bedenktermijn van veertien (14) dagen, waarbinnen de overeenkomst zonder opgave van redenen kan herroepen. Studio YourBalance mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar de klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.

2) De bovengenoemde bedenktermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Bij uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de bedenktermijn is de klant Studio YourBalance een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door Studio YourBalance is nagekomen op het moment van het Herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat de klant aan Studio YourBalance moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs van het afgenomen product/de afgenomen dienst. Herroeping van de overeenkomst kan door toezending van het modelformulier aan Studio YourBalance of schriftelijk op andere ondubbelzinnige wijze.

5 Annulering door Studio YourBalance
Het geldende rooster voor groepslessen, workshops en cursussen en ook de beschikbaarheid van masseurs staat op de website. Studio YourBalance heeft het recht zonder opgave van redenen groepslessen, massages, workshops en cursussen en beschikbaarheid van masseurs te annuleren, in welke gevallen de cliënt recht heeft op restitutie van het volledige bedrag dat – indien van toepassing – aan Studio YourBalance voor deze groepsles, massage, workshop of cursus is betaald. Klanten die zich hebben ingeschreven worden persoonlijk geïnformeerd per e-mail.

Studio YourBalance houdt zich het recht voor klanten te weigeren.

6 Wijzigingen bij Studio YourBalance
Groepslessen, massages, workshops en cursussen
Het geldende rooster voor groepslessen, workshops en cursussen staat op de website. Studio YourBalance heeft het recht zonder opgave van redenen data, tijd te wijzigen. Klanten die zich al hebben ingeschreven worden persoonlijk geïnformeerd via e-mail. De klant heeft recht van restitutie van het volledige bedrag dat – indien van toepassing – aan Studio YourBalance voor deze groepsles, massage, workshop of cursus is betaald.

Studio YourBalance heeft het recht zonder opgave van redenen de docent van een groepsles te wijzigen. Dit wordt op de website in het (dag)rooster bij de betreffende groepsles. Klanten krijgen hier geen persoonlijk bericht van. Er vindt geen restitutie van lescredits plaats.

Tarieven
De geldende prijzen voor abonnementen, rittenkaarten, losse lessen en massages, workshops en cursussen staan altijd op de website. Ieder jaar worden per 1 januari de tarieven geïndexeerd. Daarnaast behoudt Studio YourBalance zich het recht voor de tarieven te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in de studio en/of door vermelding op de website en/of per e-mail.

Algemene Voorwaarden
Studio YourBalance behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De geldende Algemene Voorwaarden staan op de website.

7 Aansprakelijkheid
1) Studio YourBalance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade verband houdende met een bezoek aan Studio YourBalance, volgen van lessen, deelname aan workshops en cursussen en/of een massage bij of verzorgd door Studio YourBalance.

2) Studio YourBalance werkt met gekwalificeerde docenten en masseurs. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les, workshop, of cursus of heeft een massage enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen. Door bezoek aan Studio YourBalance aanvaardt de bezoeker en deelnemer dit risico.

Studio YourBalance adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen.
– Consulteer een arts voordat je met groepslessen, massages, workshops of cursussen begint, als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
– In de eerste 14 weken van de zwangerschap wordt het beoefenen van sport afgeraden als je het daarvoor niet gewend was. Indien de klant toch wenst deel te nemen aan de groepslessen is dit geheel op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
– Kom niet met klachten naar groepslessen, massages, workshops of cursussen. Meld je liever op tijd af.
– Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent of masseur vóór aanvang van de groepsles, massage, workshop of cursus.
– Luister goed naar de instructies van de betreffende docent of masseur en volg deze op.
– Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar. Meldt het de masseur direct als er ongemak ontstaat door de massage.
– Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
– Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
– Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
– Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

3) Een bezoek aan Studio YourBalance, onze lessen, workshops, cursussen en massages zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie hebt ondergaan of ondergaat zijn onze lessen, workshops en cursussen misschien niet geschikt voor jou. Neem contact op met je huisarts of (behandelend) specialist met de vraag of deelname voor jou geschikt is op dit moment.

8 Persoonsgegevens
Studio YourBalance verzamelt de persoonsgegevens van haar klanten voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Studio YourBalance gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke regel- en wetgeving, waaronder in ieder geval begrepen de regel- en wetgeving op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Studio YourBalance gebruikt de bovengenoemde persoonsgegevens ook om haar klanten op de hoogte te brengen van activiteiten van Studio YourBalance en eventuele wijzigingen en maatregelen. Indien men geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Studio YourBalance, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via de e-mail aan: info@yourbalance.nl. De klant is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten gebruik kan worden gemaakt en informatie via de website verkregen moet worden.

Studio YourBalance geeft de persoonsgegevens van klanten nooit zonder voorafgaande toestemming door aan derden.

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Studio YourBalance maakt gebruik van functionele cookies en cookies ten behoeve van statistieken/analyse. Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers, mag Studio YourBalance informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die geen personen identificeert, maar slechts computers herkent. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat de website dan niet naar behoren functioneert. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het u gemakkelijk te maken op website van Studio YourBalance in Tiel.

9 Toepasselijkheid en geschillen
1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Studio YourBalance betreffende deelname of opdracht tot groepslessen, massages, workshops en cursussen.

2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Studio YourBalance.

3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Studio YourBalance behoudens hogere voorziening.

Versie juli 2021

Studio YourBalance maakt gebruik van cookies. Lees hier ons privacy statement

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten