Algemene Voorwaarden Studio YourBalance

Algemene Voorwaarden Studio YourBalance
Voor groepslessen, massages, workshops en cursussen van Studio YourBalance

 

1 De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant zich online heeft aangemeld door het aanmaken van een account en Studio YourBalance de aanmelding heeft bevestigd. De klant dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn voor inschrijving.

2a Groepslessen – abonnementen, rittenkaarten en losse lessen, betaling en reserveren
Klanten kunnen groepslessen volgen op basis van abonnementen en rittenkaarten. Ook zijn er losse lessen beschikbaar. Soms zijn er acties met een beperkte geldigheidsduur. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Studio YourBalance is gerechtigd het aanbod te wijzigen.
Alle abonnementen, rittenkaarten en losse lessen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij vooraf anders is afgesproken en schriftelijk bevestigd. Als je aan iemand een abonnement, rittenkaart of losse les cadeau wilt doen, laat het product dan op naam van diegene zetten of koop een cadeaubon. Neem daarvoor contact op met ons. Stuur een e-mail naar info@yourbalance.nl of een bericht via SMS of WhatsApp naar de Yogaphone 06 40658429.

1. Abonnementen
Een abonnement wordt online afgesloten. Het abonnement wordt per 4 weken vooruitbetaald per automatische incasso. De tarieven gelden voor een periode van 4 weken. Er is per abonnement keuze uit 1x, 2x of een onbeperkt aantal lessen per week op basis van beschikbaarheid van de groepslessen. Iedere 4 weken krijg je je lescredits voor de komende 4 weken op je account. Deze lescredits zijn 8 weken geldig. Als je in de lopende weken de lescredits niet allemaal inplannen, dan kun je in de volgende periode extra lessen inplannen.

– 4-wekenabonnement
Voor het 4-wekenabonnement geldt een opzegtermijn van één abonnementsperiode. Er wordt na de opzegging dus nog eenmaal een abonnementsperiode geïncasseerd. Mits je opzegt, wordt het abonnement iedere 4 weken automatisch verlengd met 4 weken, mits er is opgezegd.

Voor de Zwangerschapslessen geldt dat het 4-wekenabonnement automatisch stopt in de maand na de bevalling. De cliënte krijgt voor de maand waarin zij is bevallen het tarief naar rato van het aantal gemiste lessen teruggestort.

– Halfjaarabonnement
Een halfjaarabonnement (deze loopt 7×4= 28 weken) heeft een opzegtermijn van de looptijd. Aan het eind van de looptijd kan het abonnement opgezegd worden. Mits je opzegt, wordt het abonnement automatisch voor een half jaar verlengd. Je Je krijgt vooraf een e-mail ter herinnering. Je kunt dan het abonnement verlengen, wijzigen, dan wel opzeggen.

– Jaarabonnement
Een jaarabonnement (deze loopt 13×4= 52 weken) heeft een opzegtermijn van de looptijd. Aan het eind van de looptijd kan het abonnement opgezegd worden. Mits je opzegt, wordt het abonnement voor een jaar verlengd. Je krijgt vooraf een e-mail ter herinnering. Je kunt dan het abonnement verlengen, wijzigen, dan wel opzeggen.

Opzeggen abonnement
Opzegging van een abonnement vindt plaats door een e-mail te sturen naar info@yourbalance.nl.

Bij voortijdige beëindiging van het (half)jaarabonnement is het mogelijk het abonnement met terugwerkende kracht vanaf het begin van het lopende (half)jaarabonnement om te zetten in een 4-wekenabonnement. Het verschil in abonnementstarief voor de al betaalde incasso’s wordt bijbetaald en je betaalt nog 1 termijn van het 4-wekenabonnement.

In alle andere gevallen blijf je de nog niet-betaalde termijnen van het lopende abonnement verschuldigd.

Incassokosten – niet tijdige betaling
Indien het verschuldigde termijnbedrag niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving, doordat de klant onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven of in het geval de betaling wordt gestorneerd, kan de klant niet meer online reserveren. Studio YourBalance behoudt zich het recht voor door de klant ingeplande groepslessen, workshops en cursussen te annuleren. Studio YourBalance heeft het recht de invorderings- en incassokosten op de klant te verhalen.

2. Rittenkaarten
De 5- en 10-rittenkaarten Groepslessen hebben een beperkte geldigheid. De 5-rittenkaarten voor Groepslessen zijn na aanschaf 8 weken geldig en de 10-rittenkaarten 16 weken. Voor Groepslessen Zwangerschap zijn de rittenkaarten resp. 7 weken en 3 maanden geldig. Voor Groepslessen meditatie is de geldigheid resp. 6 maanden en 1 jaar. Rittenkaarten dienen vooraf in één keer betaald te worden.

Naast deze rittenkaarten zijn er nog twee speciale rittenkaarten. Een Experiencekaart waarmee je een onbeperkt aantal groepslessen kunt volgen voor 2 weken, naar beschikbaarheid. En de Cadeaukaart waarmee je 3 groepslessen cadeau geeft die 6 weken geldig zijn na ingebruikname.

Studio YourBalance biedt de mogelijkheid om online, via iDEAL of met creditcard, een Rittenkaart voor Groepslessen aan te schaffen. Ook is het mogelijk de betaling over te maken naar rekeningnummer NL54 INGB 0007 3895 75 t.n.v. Studio YourBalance, onder vermelding van je naam + betreffende rittenkaart.

3. Losse lessen
Dit is een eenmalige te betalen en te volgen groepsles bij Studio YourBalance, anders dan op basis van een abonnement of rittenkaart. Losse lessen kunnen voorafgaand aan de groepsles online gekocht worden via iDEAL of met creditcard.

Online reserveren en annuleren van groepslessen
Je kunt alleen deelnemen aan groepslessen als je je van tevoren online hebt aangemeld. Het reserveren kan via de Website van Studio YourBalance, maar ook via de app van Bsport. Voor het reserveren en annuleren van de groepslessen gelden de volgende regels.
– Je kunt online groepslessen reserveren en annuleren, dus vragen wij je dit niet telefonisch, per SMS, WhatsApp of e-mail te doen.
– Alle groepslessen kunnen tot 10 minuten voor aanvang online worden gereserveerd.
– Groepslessen kun je tot 6 uur voor aanvang kosteloos annuleren. Ben je later, dan geldt een ‘late annulering’ en wordt de lescredit afgeboekt van je tegoed.
– Bij vroege annulering, dus 6 uur voor aanvang van de groepsles, wordt de lescredit teruggeboekt op je account.
– Heb je je ingeschreven voor de groepsles maar ben je toch niet aanwezig, dan wordt deze ‘no show’ als gevolgde groepsles geregistreerd en als zodanig afgeboekt.
– In het geval je een onbeperkt abonnement hebt en je hebt 4 ‘no shows’ en/of late annuleringen in één periode van4 weken, dan wordt je lidmaatschap 7 dagen geblokkeerd en kunnen je gereserveerde lessen die week geannuleerd worden.

Niet-gebruikte lescredits
Door blessures, drukte, vakantie e.d. kan het zijn dat je niet alle lescredits op tijd hebt ingezet. Lescredits die je onverhoopt niet hebt gebruikt kunnen op diverse wijzen alsnog ingezet worden:
– Extra groepslessen inplannen tijdens de lopende abonnementsperiode.
– Extra groepslessen inplannen in de volgende abonnementsperiode. De lescredits zijn 8 weken geldig, dus kun je de openstaande lescredits ook inplannen in de volgende abonnementsperiode.
– Workshop met lescredits betalen. Bij een aantal workshops is het mogelijk het inschrijfgeld te voldoen met het inzetten van lescredits. Als een workshop betaald kan worden met lescredits, staat het op de website vermeld. Het gevraagde aantal lescredits voor de workshops varieert. Ook dit staat op de website.
– Lescredits inruilen voor massages. Dit kan alleen tot 12 weken na uitgifte van de betreffende lescredits (= 4 weken na de einddatum van de geldigheid van de leskaart). Het inruilen van de lescredits kan niet online geregeld worden. Stuur een e-mail naar info@yourbalance.nl of een bericht via SMS of WhatsApp naar de Yogaphone 06 40658429.
– Lescredits aan iemand schenken. Dit kan alleen tot 12 weken na uitgave van de betreffende lescredits (= 4 weken na de einddatum van de geldigheid van de leskaart). Stuur een e-mail naar info@yourbalance.nl of een bericht via SMS of WhatsApp naar de Yogaphone 0640658429 met de gegevens van degene aan wie je de lescredits geeft, met voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Diegene krijgt een eigen account met de lescredits erop.

2b Massages – Rittenkaarten en losse massages, betaling en reserveringen
Wij leveren absoluut geen sensuele of erotische massages. Studio YourBalance behoudt zich zondermeer het recht voor mensen de toegang te ontzeggen indien gedrag of voorkomen hier aanleiding toe geeft.

1. Rittenkaarten
Er zijn 2-, 3-, 4- en 5-rittenkaarten voor Massages van 30, 45, 60 en 90 minuten verkrijgbaar. De geldigheid van deze rittenkaarten varieert. Alle rittenkaarten en inschrijvingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij vooraf anders is afgesproken en schriftelijk bevestigd. Wil je iemand een rittenkaart of massage cadeau doen, zet het product dan op naam van diegene of koop een cadeaubon. Neem daarvoor contact op met ons. Stuur een e-mail naar info@yourbalance.nl of een bericht via SMS of WhatsApp naar de Yogaphone 06 40658429.

Rittenkaarten voor Massages kunnen online, via iDEAL of creditcard, gekocht worden. Ook is het mogelijk de betaling over te maken naar rekeningnummer NL54 INGB 0007 3895 75 t.n.v. Studio YourBalance, onder vermelding van je naam + betreffende rittenkaart.

2. Losse massage
Losse massages kun je zelf online inplannen en kopen. Losse massages kunnen met een afspraakkaart voorafgaand of tijdens het inplannen online betaald worden via iDEAL of met creditcard.

Online reserveren en annuleren van massages
Alle massages zijn op afspraak. Het reserveren kan via de Website van Studio YourBalance, maar ook via de app van Bsport. Voor het reserveren en annuleren van de massages gelden de volgende regels.
– Je kunt online reserveren en annuleren, dus vragen wij je dit niet telefonisch, per SMS, WhatsApp of e-mail te doen.
– Een paar massages vragen meer organisatie en kunnen daarom niet zelf door klanten ingepland worden. Neem voor het maken van een afspraak voor een duomassage en een kraammassage contact op met ons. Stuur een e-mail naar info@yourbalance.nl of een bericht via SMS of WhatsApp naar de Yogaphone 06 40658429.
– Massages kunnen tot 36 uur voor aanvang online worden gereserveerd. Voor een Privé massageworkshop voor Twee kan tot 1 week van tevoren gereserveerd worden.
– ot 24 uur voor aanvang van de massage kun je kosteloos annuleren. Ben je later, dan geldt een ‘late annulering’ en wordt de massage in rekening gebracht.
– Bij vroege annulering, dus 24 uur voor aanvang van de groepsles, wordt de lescredit teruggeboekt op je account.
– Heb je je ingeschreven voor een massage maar ben je toch niet aanwezig, dan wordt deze ‘no show’ in rekening gebracht. Om dit te voorkomen wordt er 2 dagen voor de massage een herinnering verstuurd.

2c Workshops en cursussen – inschrijving en betaling
Voor workshops en cursussen kun je je online aanmelden. Je kunt online, via iDEAL of creditcard, het inschrijfgeld betalen. Ook is het mogelijk de betaling over te maken naar rekeningnummer NL54 INGB 0007 3895 75 t.n.v. Studio YourBalance, onder vermelding van je naam + naam workshop/cursus + datum workshop/cursus.

Een aantal workshops kunnen met lescredits betaald worden. Als dit het geval is staat dit duidelijk aangegeven bij de workshop op de website.

Alle inschrijvingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij vooraf anders is afgesproken en schriftelijk bevestigd. Wil je iemand een workshop of cursus cadeau doen, zet het product dan op naam van diegene of koop een cadeaubon. Neem daarvoor contact op met ons. Stuur een e-mail naar info@yourbalance.nl of een bericht via SMS of WhatsApp naar de Yogaphone 06 40658429.

Online reserveren en annuleren van workshops en cursussen
Je kunt alleen deelnemen aan workshops en cursussen als je je van tevoren online hebt aangemeld. Het reserveren kan via de Website van Studio YourBalance, maar ook via de app van Bsport. Voor het reserveren en annuleren van de workshops en cursussen gelden de volgende regels.
– Je kunt online reserveren en annuleren, dus niet telefonisch, per SMS, WhatsApp of e-mail.
– Workshops en cursussen kunnen (meestal) tot 5 dagen voor aanvang online worden gereserveerd.
– Tot 5 dagen voor aanvang van de workshop of cursus kun je kosteloos annuleren. Ben je later, dan geldt een ‘late annulering’ en wordt de workshop of cursus in rekening gebracht.
– Bij vroege annulering, dus 5 dagen voor aanvang van de groepsles, wordt het inschrijfgeld teruggeboekt op je account. Eventueel is restitutie mogelijk.
– Heb je je ingeschreven voor een workshop of cursus maar ben je toch niet aanwezig, dan vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
– Bij cursussen is er sprake van meerdere dagen. Er vindt geen restitutie plaats als een van de dagen niet gevolgd kan worden.

3 Huisregels
Alle bezoekers en klanten dienen zich aan de volgende huisregels te houden.
– Kom niet met ziekteverschijnselen naar een groepsles, workshop, cursus of massage.
– Zet je fiets op het grind of de tegels binnen ons hek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van Studio YourBalance er geen last van hebben.
– Parkeer je auto in de parkeervakken aan de overkant van de straat. Niet op of naast de stoep. Dit geeft veel overlast bij de omwonenden van Studio YourBalance.
– Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst of vertrek van Studio YourBalance.
– Kom fris (gedoucht) naar de studio.
– Draag schone en makkelijk zittende kleding. De lessen worden op sokken of blote voeten gevolgd.
– Laat geen waardevolle spullen achter in de ruimtes buiten de studio’s. De voordeur is altijd open.
– Trek je schoenen uit voordat je een van de studio’s betreedt.
– Kom op tijd.
– Studio YourBalance stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de groepsles, workshops en cursussen. Reinig de mat na gebruik en ruim de mat (en evt. andere gebruikte materialen) netjes op.
– Voor een optimale rust wordt iedere bezoeker gevraagd zachtjes te praten in de studio’s, maar ook in de andere ruimtes. Telefoons zijn uit en worden niet gebruikt.
Studio YourBalance behoudt zich het recht voor bezoekers en klanten die naar haar mening de huisregels, zoals boven genoemd niet naleven de toegang tot Studio YourBalance te ontzeggen en/of het abonnement van de betreffende klant te beëindigen of de toegang tot een workshop, cursus of massage te ontzeggen zonder restitutie van eventueel betaalde gelden.

4 Annulering door Studio YourBalance
Het geldende rooster voor groepslessen, workshops en cursussen en ook de beschikbaarheid van masseurs staat op de website. Studio YourBalance heeft het recht zonder opgave van redenen groepslessen, massages, workshops en cursussen en beschikbaarheid van masseurs te annuleren, in welke gevallen de cliënt recht heeft op restitutie van de lescredits of van het volledige bedrag dat – indien van toepassing – aan Studio YourBalance voor deze groepsles, massage, workshop of cursus is betaald. Klanten die zich hebben ingeschreven worden persoonlijk geïnformeerd per e-mail.

Studio YourBalance houdt zich het recht voor klanten te weigeren.

5 Wijzigingen bij Studio YourBalance
1. Groepslessen, massages, workshops en cursussen
Het geldende rooster voor groepslessen, massages, workshops en cursussen staat op de website. Studio YourBalance heeft het recht zonder opgave van redenen data en tijd te wijzigen. Klanten die zich al hebben ingeschreven worden persoonlijk geïnformeerd via e-mail. De klant heeft recht van restitutie van de lescredits of van het volledige bedrag dat – indien van toepassing – aan Studio YourBalance voor deze groepsles, massage, workshop of cursus is betaald.

Studio YourBalance heeft het recht zonder opgave van redenen de docent van een groepsles of de beschikbaarheid van een masseur te wijzigen. Dit wordt op de website in het (dag)rooster bij de betreffende groepsles of massage aangegeven. Klanten krijgen hier geen persoonlijk bericht van. Er vindt geen restitutie van lescredits plaats.

2. Tarieven
De geldende prijzen voor abonnementen, rittenkaarten, losse lessen en massages, workshops en cursussen staan altijd op de website. Ieder jaar worden per 1 januari de tarieven geïndexeerd. Daarnaast behoudt Studio YourBalance zich het recht voor de tarieven te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in de studio en/of door vermelding op de website en/of per e-mail.

3. Algemene Voorwaarden
Studio YourBalance behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De geldende Algemene Voorwaarden staan op de website.

6 Aansprakelijkheid
1. Studio YourBalance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade verband houdende met een bezoek aan Studio YourBalance, volgen van lessen, deelname aan workshops en cursussen en/of een massage bij of verzorgd door Studio YourBalance.

2. Studio YourBalance werkt met gekwalificeerde docenten en masseurs. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les, workshop, of cursus of heeft een massage enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen. Door bezoek aan Studio YourBalance aanvaardt de bezoeker en deelnemer dit risico. Studio YourBalance adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen.
– Consulteer een arts voordat je met groepslessen, massages, workshops of cursussen begint, als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
– In de eerste 14 weken van de zwangerschap wordt het beoefenen van sport afgeraden als je daarvoor niet regelmatig sportte. Indien de klant toch wenst deel te nemen aan de groepslessen is dit geheel op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
– Kom niet met ziekteverschijnselen naar groepslessen, massages, workshops of cursussen. Meld je liever op tijd af.
– Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent of masseur vóór aanvang van de groepsles, massage, workshop of cursus.
– Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar. Meldt het de masseur direct als er ongemak ontstaat door de massage.
– Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
– Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

3. Een bezoek aan Studio YourBalance, onze lessen, workshops, cursussen en massages zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie hebt ondergaan of ondergaat zijn onze lessen, workshops en cursussen misschien niet geschikt voor jou. Neem contact op met je huisarts of (behandelend) specialist met de vraag of deelname voor jou geschikt is op dit moment.

7 Herroepingsrecht
Bij elke overeenkomst waarbij een aankoop wordt gedaan, beschikt de klant over een bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen de overeenkomst zonder opgave van redenen kan worden herroepen. Studio YourBalance mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar de klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.

De bovengenoemde bedenktermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Bij uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de bedenktermijn is de klant Studio YourBalance een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door Studio YourBalance is nagekomen op het moment van het Herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat de klant aan Studio YourBalance moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs van het afgenomen product/de afgenomen dienst. Herroeping van de overeenkomst kan door toezending van het modelformulier aan Studio YourBalance of schriftelijk op andere ondubbelzinnige wijze.

8 Persoonsgegevens
Studio YourBalance verzamelt de persoonsgegevens van haar klanten voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Studio YourBalance gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke regel- en wetgeving, waaronder in ieder geval begrepen de regel- en wetgeving op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Studio YourBalance gebruikt de bovengenoemde persoonsgegevens ook om haar klanten op de hoogte te brengen van activiteiten van Studio YourBalance en eventuele wijzigingen en maatregelen. Indien men geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Studio YourBalance, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via de e-mail aan: info@yourbalance.nl. De klant is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten gebruik kan worden gemaakt en informatie via de website verkregen moet worden. Studio YourBalance geeft de persoonsgegevens van klanten nooit zonder voorafgaande toestemming door aan derden.

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Studio YourBalance maakt gebruik van functionele cookies en cookies ten behoeve van statistieken/analyse. Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers, mag Studio YourBalance informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die geen personen identificeert, maar slechts computers herkent. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat de website dan niet naar behoren functioneert. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het u gemakkelijk te maken op de website van Studio YourBalance in Tiel.

9 Toepasselijkheid en geschillen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Studio YourBalance betreffende deelname of opdracht tot groepslessen, massages, workshops en cursussen. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Studio YourBalance.

Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Studio YourBalance behoudens hogere voorziening.

Versie maart 2023

Studio YourBalance maakt gebruik van cookies. Lees hier ons privacy statement

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten